Initiativer vi arbejder med

Initiativer vi arbejder med

Vi vil fastholde og skabe nye faglærte jobs.

Initiativer vi arbejder med

Vi arbejder med en række forskellige initiativer for at fastholde og skabe nye faglærte jobs i virksomhederne i Tønder Kommune.

Indsatsområder:

  • Ungijob.dk portal er søsat som et bindeled mellem ledige elevpladser i virksomhederne og de unge. Portalen er et online mødested for unge og virksomheder, som skaber et overblik over hvilke konkrete elevpladser der er til rådighed og gør det nemmere for de unge at byde ind.
    Se mere på Ungijob.dk
  • Styrke samarbejdet mellem virksomheder og Børn og Skole for at få unge til at vælge erhvervsuddannelser ved gennemførelse af uddannelse og erhvervsmesser lokalt i kommunen, hvor lokale virksomheder møder skolerne og de unge.
  • Styrke skoleelevers viden om håndværk/teknik som karrierevej i de unges miljø og der, hvor de unge er.
  • Fortsat at få ledige i praktik og jobs som ufaglærte/faglærte med systematisk opkvalificering og uddannelse af ledige.
  • Skabe sammenhæng mellem voksen – og efteruddannelsesinstitutioner og lokal erhvervsudvikling.
  • Fastlægge og gennemføre konkrete aktiviteter der binder industrien og virksomhederne sammen som projekt- og opgaveløsning, brobygning og praktik.
  • Mobilisering af det grænseoverskridende arbejdstager potentiale med bosætning og vejledning, ekskursioner med universitetsstuderende til relevante virksomheder og forbedre lærlinge og elever på det grænseoverskridende arbejdsmarked ved vestkysten.

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.