German-Danish Biomass Knowledge Center

Tønder kommune og Kreis Nordfriesland har i fællesskab opstartet et program for udveksling af viden om affald og biomasse over grænsen mellem Tyskland og Danmark. 

German-Danish Biomass Knowledge Center

German-Danish Biomass Knowledge Center

Projektets fokusområder:

Projektet har til formål at undersøge grundlaget, behovet og efterspørgslen på at udvikle et grænseoverskridende videnscenter indenfor biomasse og affald. Projektet er med til at udveksle viden og potentiale, at lære af hinandens muligheder og styrker, undersøge strukturelle, tekniske processer, tilskud, subventionering, logistik og juridiske forskelle, samt skabe et godt netværk og samarbejde hen over grænsen.

Desuden er projekts fokus at fremme anvendelsen af affald og restprodukter i grænseregionen for at fremme forretning indenfor området og grøn omstilling.

I projektet bliver der udvekslet viden og erfaringer om organisk affald og biomasse fra landbrug og affaldssektoren med fokus på, at fremme udnyttelse af den organiske fraktion for at få et effektivt energiudbytte.

Endelig er  en effektiv energianvendelse i fokus og hvorledes gas i fremtiden bedst anvendes og udnyttes i de nationale energisystemer.

Til dette formål er der i projektet samlet en god gruppe af aktører fra den tyske og danske biogas og affaldssektor for at styrke samarbejde, udvikling og bæredygtig udvikling i regionen.  

Projektet er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den europæiske Fond for Regionaludvikling. Støtte beløbet der er bevilliget er et tilskud på max. 199.547,34 euro. Projektet gennemføres i perioden: 01. august 2023-31. august 2024. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg-de-dk.eu/dk/

Fokusbereiche des Projektes

 

Das Ziel des Projektes ist es, die Grundlagen, Bedürfnisse und die Nachfrage für die Entwicklung eines länderübergreifende deutsch- dänischen Wissenszentrums für Biomasse zu erforschen.

Das Projekt fördert den Austausch von Wissen und Potentialen sowie die Untersuchung von strukturellen und technischen Prozessen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Schaffung eines starken Netzwerks über die Grenze hinweg und der Förderung der Verwertung von Biomasse zur Unterstützung von Geschäftsaktivitäten und grüner Transformation.

Im Rahmen des Projekts erfolgt ein umfassender Austausch von Wissen und Erfahrungen im Bereich Biomasse aus der Land- und Abfallwirtschaft. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der effizienten Energiegewinnung aus der organischen Fraktion, sowie auf der Steigerung der Wertschätzung für organische Ressourcen.

Das Projekt bringt Akteure aus der deutschen und dänischen Biogas- und Abfallwirtschaft zusammen, um die Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung in der Region zu stärken.

3 måneder siden
German-Danish Biomass Knowledge Center

Besøg hos GemidanEcogi og Bigadan biogasanlæg afslører fremtidens affaldshåndtering

Læs mere
3 måneder siden
German-Danish Biomass Knowledge Center

Kickoff møde markerer starten på dansk-tysk biogas videnscenter projektet

EU-projektet om det dansk-tyske biogasvidenscenter har netop afholdt sit første kickoff-mødeLæs mere
3 måneder siden
German-Danish Biomass Knowledge Center

Kick-off-konferencen for Cross-Border Biogas Knowledge Center

Konferencen blev afholdt på det smukke Hostrups Hotel i Tønder og tilbød et væld af information, samt indsigt i...Læs mere

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.

Tilmeld nyhedsbrev