Projekt “Seniorer i arbejde”

Vi vil skabe de bedste betingelser for, at de sidste år af arbejdslivet bliver de bedste

– for såvel ansatte som virksomheder

Projekt “Seniorer i arbejde”

Beskrivelse af projekt "Seniorer i arbejde"

Projektet har til formål at skabe betingelser for, at de sidste år på arbejdsmarkedet bliver de bedste – både for de ansatte og de virksomheder, der deltager i projektet. Formålet er desuden at motivere seniorer til at forblive på arbejdsmarkedet længst muligt.

Med en aldrende arbejdsstyrke er fastholdelse af seniormedarbejdere (55+) blevet en central udfordring for virksomheder landet over. At fastholde erfarne medarbejdere er ikke kun vigtigt for at bevare værdifuld viden og erfaring i virksomheden, men det kan også være en økonomisk fordel for både virksomheder og ansatte. Fra forskning ved vi, hvad seniormedarbejdere lægger vægt på, når de skal træffe beslutning om, hvornår de ønsker at forlade arbejdsmarkedet. De ønsker i prioriteret rækkefølge; Fleksible arbejdstider, seniorfridage, godt arbejdsmiljø, tilhørsforhold til virksomheden og kolleger, anerkendelse, at jobbet giver mening og at føle sig nyttig.

Vi ved til gengæld mindre om, hvordan den ansatte og ledelsen i hver enkelt virksomhed, får aftalt, hvordan de sidste år på arbejdspladsen skal tilrettelægges. For at skaffe viden om det og for at kunne udvikle redskaber, der kan hjælpe begge parter. foretager vi interviews og dialogmøder igennem projektet.

Udviklingsprojektet bliver løbende evalueret af PLUSS med baggrund i data indsamlet gennem projektforløbet. Evalueringen vil besvare, hvorvidt de udviklede, afprøvede og anvendte værktøjer understøtter formålet om at de sidste år i arbejdslivet bliver de bedste og om de motiverer seniorer til at forblive i arbejde længere end et muligt pensionstidspunkt. Undervejs vil der blive opsamlet viden og erfaringer individuelt gennem anvendelse af før og efter interview af de medvirkende ansatte, samt fra de tre dialogmøder. I evalueringen vil der blive lagt vægt på de forventninger, samt den værdi, det har givet for de ansatte at deltage. Det perspektiv og slutprodukt tillidsrepræsentanter og ledere ser i den proces, der er fremkommet, samt hvilken værdi, det samlet set har givet den enkelte virksomhed i forhold til at have drøftet og afprøvet de udviklede værktøjer Resultaterne fra evalueringen sigter på at give et overordnet generaliseret input til løbende forbedringer samt vidensdeling ud fra praksis.

Projektpartnere:

 

 

 

Projektet er støttet af:

nyhed
Bæredygtig forretningsudviklingshjulet® C-Value®

Bæredygtig forretningsudvikling, Sustainability Waste

I gennem mange år har organisationerne arbejdet med at effektivisere. Få mere ud af den samme indsats. Arbejde smartere,...Læs mere
nyhed
Projekt “Seniorer i arbejde”

[Pressemeddelelse] – Ny partner i ARKKON

ARKKON arkitekter udvider ejerkredsen med en ny partner.Læs mere
nyhed
Projekt “Seniorer i arbejde”

Samarbejde om produktion af videoer til eRural-projektet

Tønder Erhvervsråd og Vores Marsk samarbejder med flere lokale partnere om Interreg-projektet eRural, hvor 15 videoer om e-bio-business skal...Læs mere

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.

Tilmeld nyhedsbrev