Motorvej for materialeviden

Motorvej for materialeviden

Formidling og realisering af materialeviden for små og mellemstore virksomheder

Materialer og viden om materialer rummer et uforløst potentiale for Danmarks små og mellemstore virksomheder (SMV’er) indenfor industrien. Materialer er afgørende for den grønne omstillings succes og vigtige for at udvikle alle fysiske produkter indenfor en bred vifte af industrielle sektorer. Det gør materialer centrale for, at dansk konkurrenceevne fastholdes og øges, og at målsætninger om cirkulær økonomi indfries.

Øget deling af viden om materialer fra Danmarks universiteter til landets industri-SMV’er har potentiale til markant at styrke dansk konkurrenceevne og være værktøj for den grønne omstilling. Materialeviden går på tværs af al produktion og alle fysiske produkter uanset sektor. Den kan bringe SMV’er reelle løsninger og muliggør et mere langsigtet perspektiv på produktudvikling og -forbedring end det, der møder øjet i daglig drift.

Danmark har ikke satset nationalt på materialevidenskab siden 1990erne (Bilag 1). Ikke desto mindre er danske forskere langt fremme på området, der strækker sig over kemi, fysik, nano, biotek og farma, geologi, m.fl. Blandt andet, men ikke alene, som konsekvens af den manglende nationale strategi, når denne viden i dag kun delvist frem til virksomhederne. GTS’er spiller en central rolle sammen med forskellige offentlige aktører, men bindeleddene tilbage til universiteterne har historisk været en udfordring og forbliver det, hvis alt fortsætter som hidtil.

Motorvej for materialeviden vil føre materialeviden og -teknologi ud til danske SMV’er som fundament og accelerator for Danmarks samfundskritiske dagsordener omkring grøn omstilling, cirkularitet og bæredygtighed. Projektets partnere skaber en platform, hvis formål det er, at:

Forbedre danske SMV’ers konkurrenceevne, baseret på ”grøn” materialeviden og -løsninger baseret på en ny type vidensbro mellem universiteter, GTS’er, erhvervsråd og SMV’e

Kortlægge nye, SMV-relevante forskningsspørgsmål og behov for teknologiske services

Styrke/ruste erhvervsråd i materiale-rådgivning og danne netværk mellem dem til ensartet håndtering af akademisk viden

Skabe varig forbedring hos SMV’er mht. forståelsen af forretningspotentialet i materialer

Mere info

3 uger siden
Motorvej for materialeviden

Tønder Erhvervsråd er med i nyt millionprojekt

Tønder Erhvervsråd deltager i nyt millionprojekt, som skal booste virksomheders viden om materialer -Læs mere

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.

Tilmeld nyhedsbrev