NyhedOpdateret: 8. april 2024

Tønder Erhvervsråds bestyrelse

Tønder Erhvervsråd har en alsidig og stærk bestyrelse, der afspejler en bred vifte af kompetencer og brancher
Tønder Erhvervsråds bestyrelse

Mød bestyrelsen

Tønder Erhvervsråd har en alsidig og stærk bestyrelse, der afspejler en bred vifte af kompetencer og brancher. Bestyrelsen inkluderer Bo Kjelkvist som formand fra Kjelkvist A/S, Jens Sandahl Sørensen som næstformand fra Hydro Precision Tubing, og Jørgen Popp Petersen, borgmester i Tønder Kommune. Andre medlemmer omfatter Manuela Veldhuis fra Tønder Revision, Claus Cornelsen repræsenterende Rømø-Tønder Turistforening, Erling Christensen fra Besøgslandbrug Søndergården, Keld Riddersholm Nielsen fra Sparekassen Bredebro, Morten Rask fra EDC Poul Erik Bech, Brian Rostgaard Andersen fra Bimpel, Rikke Andersen fra Rikke Andersen Marketing, samt Tais Paulsen fra Paulsens Solutions. Kommunaldirektør Lars Møldrup sidder med som observatør . Denne gruppe leder Tønder Erhvervsråds arbejde for at fremme vækst og udvikling i lokalområdet​.

Læs mere om, hvilke prioriteter, bestyrelsesmedlemmerne hver især har i forhold til Tønder Erhvervsråds arbejde her

Hvordan er bestyrelsen sat sammen?

Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der hver bringer forskellige perspektiver og erfaringer til rådet. Ud over de 7 medlemmer valgt på årsmødet blandt de aktive medlemmer, inkluderer sammensætningen en repræsentant fra Tønder Kommune, typisk den siddende borgmester, et medlem udpeget af handelsstandsforeningerne i Tønder Kommune, et medlem fra Rømø-Tønder Turistforening, og et medlem udpeget som repræsentant for de større virksomheder i kommunen. Disse bestemmelser sikrer en bred repræsentation og diversitet i bestyrelsen, som afspejler rådets ambition om at støtte erhvervsudvikling i Tønder Kommune fra flere vinkler og sektorer.

Sammensætningen fremhæver Tønder Erhvervsråds engagement i at sikre, at bestyrelsen afspejler den geografiske spredning og mangfoldigheden af virksomhedstyper og -størrelser i Tønder Kommune. Med en sådan struktureret tilgang sikres det, at Tønder Erhvervsråd står stærkt i sit arbejde med at fremme vækst og udvikling i lokalsamfundet, ved at repræsentere en bred skare af erhvervslivet og sikre, at forskellige interesser og behov adresseres i deres arbejde. Dette supplerer den tidligere information om bestyrelsesmedlemmernes baggrunde og roller, som viser et stærkt og engageret team, der arbejder for at styrke Tønder Kommunes erhvervsliv​.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen således, at det på generalforsamlingen i ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år 4 medlemmer af bestyrelsen.

Hvilken rolle spiller bestyrelsen i Tønder Erhvervsråds arbejde?

Bestyrelsens rolle i Tønder Erhvervsråd er afgørende for at lede rådets arbejde og strategier mod at styrke og udvikle erhvervslivet i Tønder Kommune. Med en sammensætning, der spejler en bred vifte af industrier, erfaringer og perspektiver, sikrer bestyrelsen, at Tønder Erhvervsråds initiativer og programmer er rettet mod at imødekomme de varierede behov og udfordringer, som det lokale erhvervsliv står overfor. Dette inkluderer alt fra at fremme innovation og digitalisering til at understøtte bæredygtig vækst og internationalisering af lokale virksomheder.

Primære opgaver for bestyrelsen omfatter udvikling og implementering af strategier, som understøtter Tønder Erhvervsråds vision om vækst og udvikling i kommunen. Dette arbejde indebærer en løbende dialog med medlemsvirksomheder, lokalforvaltningen og andre relevante stakeholdere for at sikre, at rådets tiltag er både aktuelle og effektive. Desuden spiller bestyrelsen en central rolle i at skabe netværk og partnerskaber både lokalt og internationalt, hvilket åbner døre for nye forretningsmuligheder og samarbejder, der kan gavne Tønder Kommunes erhvervsliv.

Vigtigheden af bestyrelsen understreges yderligere af dens ansvar for at sikre en sund økonomisk forvaltning af Tønder Erhvervsråd, herunder budgettering, kontingentfastsættelse og finansiel rapportering. Dette sikrer, at rådet har de nødvendige ressourcer til at gennemføre sine initiativer og støtte sine medlemmer effektivt.

Gennem deres lederskab og engagement sikrer bestyrelsen, at Tønder Erhvervsråd fortsætter med at være en drivkraft for erhvervsudvikling i Tønder Kommune, og at det lokale erhvervsliv er rustet til at møde fremtidens udfordringer med innovation, bæredygtighed og vækst for øje.

Erhvervsdirektør Peter Engel Andreasen udtaler:

Tønder Erhvervsråds bestyrelsen er min strategiske sparringspartner. Det er dem, jeg spiller bold med, når de store streger skal tegnes. De repræsenterer væsentlige virksomhedstyper i Tønder Kommune, de repræsenterer væsentlige erhvervsforeninger, og de er Tønder Kommune. De er derfor mine garanter for, at de aktiviteter, projekter og indsatser vi igangsætter i Tønder Erhvervsråd, giver mening

Ønsker du at være en del af bestyrelsen?

Hvis du kunne tænke dig at være med til at sætte retningen for Tønder Erhvervsråd i fremtiden, så kan du melde dit kandidatur til formand for bestyrelsen, Bo Kjelkvist, på [email protected]

Der stemmes blandt de opstillede kandidater d. 24. april, når vi afholder vores årlige generalforsamling, som i år finde sted på Schweizerhalle i Tønder. Her er det op til de fremmødte medlemmer at beslutte, hvem der skal udgøre en del af bestyrelsen.

Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig generalforsamlingen, kan du gøre det og læse mere her: her

Har du spørgsmål?

Skriv eller ring til os.

Tønder Erhvervsråds bestyrelse

Rie Holm Madsen

nyhed
Tønder Erhvervsråds bestyrelse

[Pressemeddelelse] Grænseoverskridende erhvervsprojekt blev taget godt imod til opstartskonference

Tirsdag den 14. maj blev der afholdt opstartskonference for projektet Business DE-DK i de naturskønne omgivelser hos Benniksgaard Hotel...Læs mere
nyhed
Tønder Erhvervsråds bestyrelse

Spændende besøg på Riggen i Esbjerg

Tønder Erhvervsråd havde i mandags, d. 13/05, fornøjelsen af at deltage i et inspirerende besøg på Riggen i Esbjerg...Læs mere
3 uger siden
Tønder Erhvervsråds bestyrelse

Medlemskaber giver fordele for Tønder Erhvervsråds medlemmer

Tønder Erhvervsråds medlemskaber hos Dansk-Tysk Handelskammer og Dansk-Tysk Industri- & Handelsklub giver mulighed for deres egen medlemmer at deltage...Læs mere

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.

Tilmeld nyhedsbrev