Tilbud til virksomheder

Beregn din virksomheds klimaaftryk med co2 beregneren

Brug CO2-beregneren til at få overblik over, hvor meget drivhusgas din virksomheds aktiviteter udleder, og få idéer til, hvordan du kan nedbringe dit klimaaftryk.

Beregn din virksomheds klimaaftryk med co2 beregneren

Brug beregneren til at udregne direkte og indirekte udledninger
Med CO2-beregneren kan du udregne klimabelastningen af din virksomheds aktiviteter. Du kan både udregne direkte og indirekte udledninger. Virksomhedens direkte udledninger er typisk forbundet med forbruget af el, gas og varme, mens de indirekte udledninger er forbundet med din virksomheds aktiviteter i hele værdikæden. Det vil sige fx fra indkøb af materialer og produkter, håndtering af affald, eller i forbindelse med den udledning, der kommer ved brugen af virksomhedens produkter mv.

CO2-beregneren giver mulighed for at:

få overblik over din virksomheds udledning af drivhusgasser. Det betyder fx, at du kan se, hvor stor din klimabelastning er, og hvordan den fordeler sig på de forskellige aktiviteter i virksomheden.

udarbejde en overordnet opgørelse af din virksomheds klimabelastning som input til din virksomheds årlige klimaregnskab.
identificere og beregne klimaeffekten af forskellige tiltag. Du kan fx beregne tiltag i forbindelse med ændringer i brugen af transport, reduceret energiforbrug eller indkøb af genanvendte materialer frem for ikke-genanvendte materialer mm.
Da CO2-beregneren også inkluderer indirekte udledninger, har du mulighed for at begynde de indledende overvejelser om, hvordan du kan reducere din virksomheds klimabelastning ved hjælp af cirkulære forretningsmodeller.

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.