NyhederOpdateret: 26. februar 2021

Det nye normale skal være Rømø-rejer i danske hjem

Under den store fødevarefestival i september 2019, ” Smag på Marsken”, i Højer i det sydvestlige hjørne af Vestslesvig i Sønderjylland, faldt to ungdomskammerater fra Rømø i en dybsindig snak om fremtiden. Begge havde siden skoledagene valgt fremtiden indenfor fiskeri. Begge er de redere med eget skib, og sammen er de enige om, at det er rejerne i Vadehavet der udgør deres levebrød. De to venner tyggede lidt på den skitse om egen forarbejdnings, og distributionsvirksomhed de fik udarbejdet på festivalen i Højer.

Det nye normale skal være Rømø-rejer i danske hjem

Skitsen blev dokumentet, der kan åbne porten til en helt ny verden for rejefiskere. De to ophavsmænd til skitsen har svært med det faktum, at fiskeriet af rejer i Vadehavet udelukkende går til eksport, og at ingen herhjemme til dato har gjort sig den ulejlighed at sætte tænderne i en vadehavsreje/ hestereje, som Rømøboerne kalder dem.

Efter fangst og kogning på rejekutteren pakkes rejerne ned, og går direkte ud på en tusind kilometer lang køretur med kølebil til Holland og det sydlige Spanien.

Herfra sejles bilerne med færge til Marokko, hvor små piger piller rejerne der så reeksporteres til salatfabrikkerne og hoteller i Europa. Rejernes rejse koster dyrt i klimabelastningsregnskabet.

Det kunne gøres smartere.

VI KAN GODT SELV

De to ungdomsvenner finder det ærgerligt, at ingen til dato har taget fat om mulighederne at gøre rejerne fra Vadehavet til en populær og eftertragtet delikat spise herhjemme. Det skal der nu laves om på. Vi kan selv klare fødekæden fra fangst til forbruger.

Det bør hollænderne ikke være ene om. De to rejefiskere fra Rømø er den 32-årige fiskeskipper Troels Helle-Jensen, HV80 ” Fru Hellesøe” og den 32-årige Fiskeskipper og formand for Rømø Fiskeriforening, Lasse Guldberg Sörns, HV67 ” Juvredyb”.

Som sagt så gjort. Skitsen, som de udarbejdede i Højer, var/ er deres fundamentet. Lasse og Troels grundlagde Rømø Rejer ApS. Nyheden gik som en step- pebrand hen over Rømø og ind på fastlandet. Den første medarbejder er ansat. Det er en tidligere købmand, Jens Otto Runge, fra fastlandet. Jens er autodidakt, og har intet kendskab til fiskeri. Nu står han for den daglig drift, marketing og salg bl. a. til restauranter, fiskebiler og grossister.

DYGTIGE VEJLEDERE

Lasse Sörns understreger, at projektet ” kun” er i den indledende fase. Uden hjælp fra en inkarneret erhvervsmand som erhvervskonsulent Jesper Monsrud, Tønder Erhvervsråd, stod vi sikkert med ” ørene” i postkassen. Investeringerne har taget fart. Billigt er det ikke at gå i gang med et sådant projekt. Der er tale om et større millionbeløb. Bl. a. er der lejet produktionsareal i et tidligere lager på Kommandørkajen ved kajkanten i Havneby med kølehus. “Vi har vi investeret i en højteknologisk og avanceret pillemaskine efter grundig research. Den fandt vi i Aalborg”. Maskinen -Sea Peeler -består af fire dele – to stk pillemaskiner, én rengøringsmaskine og én vibrator til sortering af skaller og rejer.

“Vi faldt nærmest over pillemaskinen ved en tilfældighed. Den er oprindelig udviklet til at håndtere en anden type rejer, end de hesterejer vi fisker efter her i Vadehavet”, fortsætter Lasse Sörns. Maskinen var indstillet til de noget større rejer, som fanges på brinkerne i bl. a. Skagerrak. Det er dybvandsrejer, som er større end Rømørejerne.

SEA PEELER ARBEJDER GRØNT Pillemaskinen er udviklet med vores miljøbevidsthed in mente.

Det handler om at være sustainable, vandbesparende, skånsom og flexibel. Det tog folkene bag den oprindelige maskine i Aalborg ca. 10 år at udvikle enheden.

“Nu er den oveni tilpasset vores produktion, når starten går i løbet af det første halvår 2021. Netop nu foregår indkøringen bag hermetisk lukkede døre. Det er så vigtigt, at vi kommer godt fra start”, fortsætter Lasse Sörns. “Med den nyudviklede maskine reformeres markedet med en relativ simpel løsning”, siger udviklings-og marketingschef Jens Otto Runge.

“Uden LAG-midlerne kunne dette slet ikke lade sig gøre”, fortsætter Lasse Sörns. LAG-midler er udviklingsmidler til bæredygtig produktion. Rejeprojektet på Rømø er omfattet af fundatsen for økonomiske bevillinger. Det giver stor mening, hedder det hos LAG Haderslev-Tønders bestyrelse.

Derudover giver det så meget mening at understøtte forarbejdning og salg af lokalt producerede råvarer fra Vadehavet, som er tænkt sustainable gennem værdikæden og lokale arbejdspladser, fortæller LAG-koordinator Solveig Kappel.

INGEN FANGSTREKORD 2020

Tilbage i Havneby begynder de fem lokale kuttere at dukke op i morgenskumringen. “Det har ikke været det store fiskeri i denne omgang” fortæller fiskeskipper og medejer af Rømø Rejer ApS og grundlægger Troels Hellesøe-Jensen.

Nogle af skibene som Lasse Sörns har været oppe og runde Fanø, andre som mit fartøj var sydover ved Amrumbank. I gennemsnit fanger 2 tons rejer om ugen. På årsbasis henter de fem skibe der har hjemhavn i havneby ca. 100 tons pr. kutter.

Lige i øjeblikket hænger vi lidt bagefter i forhold til tidligere som følge af Corona Pandemien. De aktuelle tal for november 2020 viser, at Rømø kutterne tilsammen har fanget 399 tons i årets første 11 måneder.

Priserne på rejerne har holdt sig nogenlunde i ro, men kunne være bedre. I øjeblikket ligger de på 23-25 kr. kiloet. Vi mener fortsætter Troels, at vi kan komme væsentligt højere op i prislejet ved selv at stå fra fangst, forarbejdning og distribution.

Har du spørgsmål?

Skriv eller ring til os.

Jesper Monsrud

Jesper Monsrud

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.