Cases

Enterprise Europe Network fortsætter med at hjælpe danske virksomheder

Den danske del af netværket Enterprise Europe Network (ENN), Enterprise Europe Network Denmark (ENNDK) har netop fået forlænget bevillingen og kan dermed fortsætte med at assistere danske SMV’er med bl.a. international vækst.

Enterprise Europe Network fortsætter med at hjælpe danske virksomheder

Hos Det Syddanske EU-Kontor, som er en del af ENNDK, sidder Jesper V. Hansen til dagligt som Project Manager, men han har også tilknytning til Tønder Erhvervsråd. Her kommer han nemlig på besøg og er med til at hjælpe og udvikle lokale virksomheder gennem nogle finpudsede og dertil tilrettelagte processer.

Det gør han f.eks. gennem workshops, der beskæftiger sig med temaer som innovation, bæredygtighed og digitalisering. Til en innovationsworkshop bliver der sparret omkring nye produkter, services, processer og forretningsmodeller, som alle er ting, der påvirker bundlinjen – og førnævnte har en stor betydning, hvis man som virksomhed gerne vil vækste.

Jesper V. Hansen er at finde hos Tønder Erhvervsråd igen onsdag d. 1. december, og der er man velkommen til at komme forbi og høre mere om workshoppen, og hvordan den kan være med til at hjælpe ens virksomhed.

Processen ved en innovationsworkshop

Hvis man som virksomhed er interesseret i vækst og udvikling, kan man, som nævnt, få hjælp og sparring, og processen er ganske simpel; Jesper V. Hansen fortæller, at forløbet er bygget op om en spørgeramme på 50 spørgsmål inden for 6 temaer, som virksomheden gennemgår sammen med ham. Derefter udarbejder han en rapport via et benchmarkingsystem, der fortæller, hvor virksomheden skal fokusere på at udvikle sig, eller hvor der er plads til forbedring. Til sidst bliver der sparret og rådgivet med ham omkring resultaterne fra spørgerammen og selvfølgelig den videre udvikling af virksomheden.

De 50 spørgsmål der skal svares på, ligger inden for ovenstående 6 temaer.

Jesper V. Hansen selv fortæller, at en god måde at beskrive forløbet på er et ”serviceeftersyn af virksomheden”. Her er der ikke fokus på brainstorming og idégenerering, men udvikling af virksomheden gennem en indsigt i dennes opbygning. Det betyder, at der helt konkret bliver kigget nærmere på at optimere den nuværende konstruktion af virksomheden, og hvordan man opnår den bedst mulige version af det, man tilbyder.

Rådgivning giver resultater

I Tønder Kommune har vi tidligere skrevet om GST Denmark, der har haft besøg af Jesper i foråret 2021. Et forløb, Jesper kigger tilbage på, som værende både positivt og konstruktivt. Her var det netop innovationsworkshoppen, der blev præsenteret og gennemgået.

GST Denmark sidder også med samme fornemmelse af forløbet:

”Vi mente ikke, vi havde de store udfordringer at tage fat på, men da vi blev ringet op og spurgt, om vi ville deltage, takkede vi ja, for det kunne jo ikke skade – det er vi i dag glade for, vi gjorde”, fortæller Jacob Gubi, som er den ene indehaver af GST Denmark.

Under forløbet fandt de bl.a. ud af, at ejerne ikke nødvendigvis havde samme syn på, hvordan virksomheden skulle udvikle sig, og det var gennem workshoppen, de opdagede vigtigheden i, at alle trækker i samme retning for at opnå den bedste udvikling.

Både ledelse, virksomhedsstruktur og udvikling var fokuspunkter, der blev analyseret hos virksomheden ved Bedsted, og det har helt sikkert båret frugt. GST Denmark er efter forløbet blevet inspireret til selv at kigge nærmere på optimering og udvikling af deres leverandører, som er en vigtig brik i deres puslespil.

Jacob Gubi slutter med:

Vi kunne godt finde på at gennemgå forløbet igen om 2-3 år for at se, om der er noget nyt, der kan optimeres.”

På Enterprise Europe Networks hjemmeside findes yderligere informationer om muligheder for hjælp til internationalisering via søgning af nye samarbejdspartnere, events mm. Det kan du læse om her: www.enterprise-europe.dk

Læs eller genlæs historien om GST Denmark og deres workshopforløb her: https://tondererhvervsraad.dk/case/gst-denmark-har-gennemfoert-succesfuld-innovationsworkshop/

Enterprise Europe Network

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.