NyhedSkrevet: 14. juli 2022

Nyt Interreg-projekt hos Tønder Erhvervsråd

Sammen med Drivhuset Göteborg, har Tønder Erhvervsråd indsendt en projekt ansøgning til EU Interreg ”North Sea”, som vi nu har fået godkendt af EU.

Nyt Interreg-projekt hos Tønder Erhvervsråd

Drivhuset Göteborg er leadpartner på projektet og vi er projektpartner, sammen med Ekocentrum i Sverige, Blenders VZW i Belgien, Startup. Migrants AS i Norge, UCLL universitetet i Belgien og IMT Nord Europe i Frankrig.

Projektet hedder: ”Circular Business Innovation Program in the North Sea Region (CIBIP)” og går ud på at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at udvikle bæredygtige forretningsmodeller. Tønder Erhvervsråds opgave i projektet er at finde nogle SMV’er, som gerne vil bruge og afprøve nogle helt konkrete værktøjer inden for forretningsmodellering, opnå en dybere forståelse for og lære at bruge cirkulære- og bæredygtige forretningsmodeller samt øge deres kompetencer inden for ledelse i den grønne omstilling.

Projektet vil i alt foretage to runder med udvalgte virksomheder med enkelte justeringer efter runde 1.

Projektet beskrives som følger:

Vi lever i en verden med volatilitet, usikkerhed, kompleksitet og tvetydighed, hvor små og mellemstore virksomheder skal ændre deres forretningsmodeller for at tilpasse sig en foranderlig verden og marked.
De fleste af dem kender vigtigheden af ​​bæredygtige virksomheder men mangler viden og redskaber til, hvordan man kan lave omstillingen.


I dette projekt ønsker vi at teste et transnationalt “Circular Business Innovation Program” for små og mellemstore virksomheder fra land- og byområder, som har brug for at udvikle bæredygtige forretningsmodeller.
Programmet vil give de deltagende virksomheder konkrete værktøjer inden for forretningsmodellering, en dybere forståelse og gode eksempler på cirkularitet og bæredygtige forretningsmodeller samt øgede kompetencer inden for ledelse i overgangstider.


Skitsen og indholdet af programmet vil blive samskabt og co-designet af alle projektpartnere. Projektet vil også starte et alumni-netværk for alle deltagere, så de kan holde kontakten, udveksle erfaringer, gode eksempler og kontakter efter projektet er afsluttet. Vi vil gerne inddrage virksomheder fra alle partnerlandene i programmet, da det er et vigtigt aspekt af gensidig udveksling af erfaringer og kontakter.

Har du spørgsmål?

Skriv eller ring til os.

Jan Jasper Diers

Jan Jasper Diers

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.