NyhedSkrevet: 13. april 2022

Veloverstået generalforsamling

Torsdag, d. 7. april, afholdt Tønder Erhvervsråd generalforsamling i Brundtland Centret i Toftlund. Ud over den ordinære generalforsamling, var der planlagt virksomhedsbesøg og mini-messe med fokus på den nordlige del af kommunen og temaet ”Erhvervslivet i og omkring Toftlund”.

Veloverstået generalforsamling

Den ordinære generalforsamling blev dirigeret af Ole Bille Petersen fra Advokat Firmaet Karen Marie & Anders C. Hansen, og herefter gennemgik formand for bestyrelsen, Bo Kjelkvist, bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Der blev især lagt vægt på vigtigheden af Tønder Erhvervsråds mission: ”Vi styrker erhvervslivet og fællesskabet i hele Tønder Kommune” – som passede godt med aftenens tema ”Erhvervslivet i og omkring Toftlund”.

Formanden kom også ind på:

 • den positive tilgang af medlemmer som Tønder Erhvervsråd har oplevet i de sidste par år
 • en stærk udviklingsmulighed i form af BEST.SYD, der vejleder og hjælper virksomheder med professionel bestyrelse
 • vigtigheden af at tiltrække uddannelsesmuligheder til Tønder Kommune. Her blev den nye datamatikeruddannelse brugt som eksempel
 • dk, en portal som skaber kendskab mellem jobsøgende unge og virksomheder.

Formanden understregede også vigtigheden af, at erhvervslivet bakker op om tiltagene og det arbejde, som Tønder Erhvervsråd laver.

Formanden for bestyrelsen, Bo Kjelkvist, gennemgår bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Herefter tog næstformand, Jens Sandahl Sørensen, ordet og fortalte mere detaljeret om det grænseoverskridende samarbejde, nærmere betegnet ”Fit4Jobs”, som Tønder Erhvervsråd er partner i. Næstformanden kom bl.a. ind på vigtigheden af en mindre optegnet grænse og mange af de resultater, projektet er kommet i mål med indtil videre.

Efter gennemgang af regnskab og kommende aktiviteter ved Erhvervsdirektør i Tønder Erhvervsråd, Peter Engel-Andreasen, stod 4 bestyrelsesmedlemmer til genvalg. Alle 4 blev enstemmigt genvalgt. Det drejer sig om:

 • Manuela Tijnk-Veldhuis
 • Morten Rask Koch Dahl
 • Keld Riddersholm Nielsen
 • Erling Christensen

Både formand, Bo Kjelkvist, og næstformand, Jens Sandahl Sørensen, fortsætter i deres respektive roller.

Sidste punkt på dagsordenen var valg af suppleanter, hvor Carsten Uggerholdt Eriksen blev valgt som 1. suppleant, mens Stephan Scheelke blev valgt som 2. suppleant.

Efter den ordinære generalforsamling var der produceret en video, som gav et visuelt indtryk af produktionen og medarbejdere i en række virksomheder fra Toftlund området. Derudover var der arrangeret minimesse i foyeren i Brundtland Centret, hvor et alsidigt udsnit af virksomheder fra Toftlund området, var til repræsenteret.

Her er Toftlundvirksomheden “Vadehavsspirits” i gang med at fortælle om deres produkter.

Her kunne de deltagende få et indblik i erhvervslivet i og omkring Toftlund, netværke og skabe mulige samarbejde på tværs af kommunen. Tønder Erhvervsråd havde ligeledes sat stande op, hvor gæsterne kunne høre mere om de 7 indsatsområder, Tønder Erhvervsråd arbejder med:

 • Vores Marsk
 • SMALLBusiness Tønder
 • Grænseoverskridende samarbejde
 • Uddannelse og arbejdskraft
 • Vækst (Ejerskifte/professionel bestyrelse, netværk og vækst)
 • Den grønne omstilling
 • Digitalisering

Erhvervskonsulent, Amit Mozumdar, og daglig leder af Vores Marsk, Jesper Monsrud, var klar til at svare på spørgsmål om Tønder Erhvervsråd.

Ydermere var der planlagt virksomhedsbesøg hos to nærtliggende virksomheder, Combino Event Cars og JMKiil, hvor de deltagende fik guidet tour.

Godt og vel 90 deltog i generalforsamlingen og den efterfølgende minimesse.

Har du spørgsmål?

Skriv eller ring til os.

Peter Engel-Andreasen

Peter Engel-Andreasen

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.