NyhedSkrevet: 9. februar 2023

Tønder Erhvervsråd har etableret et nyt netværk om bæredygtighed og verdensmål for virksomheder

Virksomheder der har deltaget i forløbet ”fra verdensmål til hverdagsmål” i efteråret 2022 har ønske om at deltage i et lokalt netværk i 2023, hvor man kan foretage sparring med hinanden og dykke ned i konkrete temaer og emner, som man arbejder med.

Tønder Erhvervsråd har etableret et nyt netværk om bæredygtighed og verdensmål for virksomheder

Tønder Erhvervsråd syntes at det kunne være spændende og givtigt med et nyt netværk, som sætter fokus på at videreføre de gode tiltag fra forløbet. Der sættes fokus på konkrete aktiviteter, som virksomhederne arbejder med og hvilken værdi, der skabes ude i virksomhederne.

Det 1. netværksmøde er et opstartsmøde, hvor man giver en status på, hvad der er sket siden sidst, fra forløbet ”Fra verdensmål til hverdagsmål” blev afsluttet ultimo december 2022 og indtil nu. Det er ”bordet rundt” med fokus på gode fortællinger, og hvad der er gennemført. Det giver et godt billede af, hvor virksomhederne står lige nu, siger Amit Mozumdar, erhvervskonsulent i Tønder Erhvervsråd.

Helt konkret har virksomhederne fastlagt, hvilke bæredygtige aktiviteter de allerede har, hvilke muligheder de har for at igangsætte nye tiltag, og hvilke udfordringer der skal løses, for at visse aktiviteter kan gennemføres. Der er igangsat et udviklingsforløb i alle virksomheder, som de hver især fortsætter i 2023.

I virksomheden Hartmann A/S har man fx. lagt vægt på at introducere alle medarbejderne for verdensmålene og at genbruge mest muligt i driften – bl.a. ved at informere om spild i fremstillingsprocessen. De verdensmål man arbejder med får en kampagne på ca. 2 måneder hver, hvor man udbreder kenskabet og giver tid til samle input og feedback fra medarbejderne. Man har nedsat en Bæredygtighedsgruppe som tovholder for det videre arbejde.

Et rigtig givtigt første møde i det nye netværk.

Har du spørgsmål?

Skriv eller ring til os.

Amit Mozumdar

Amit Mozumdar

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.

Tilmeld erhvervshus