Tilbud til virksomheder

Virksomhedsprogrammet

Ca. 600 mio. kroner udmøntes nu i Virksomhedsprogrammet, som skal hjælpe danske SMV’er i kølvandet på Covid 19 krisen. Midlerne kommer fra et EU genopretningsprogram – det såkaldte REACT-EU-program – som skal afhjælpe konsekvenserne af COVID-19 og understøtte en grøn og digital genstart.

Virksomhedsprogrammet

Fra september 2021 åbnes der for ansøgning til følgende dele af programmet.

SMV:Eksport: Det forventes at puljen åbner primo marts 2022.

SMV:Vækstpilot: indeholder mulighed for ansættelse af en ledig vækstpilot (lige fra en faglært til en højtuddannet) Vækstpiloten ansættes i 6 mdr. på ordinære vilkår – virksomheden får dækket 50 pct. af omkostninger (dog max. 15.000 kr./mdr.) Puljen er løbende åben for ansøgninger, og der er stadig gode muligheder for at få tilskud.

SMV:Digital: indeholder tilskudsvouchers til køb af rådgivning omkring digital omstilling; desuden indeholder programmet en række kompetenceudviklingsmuligheder samt mulighed for tilskud til investering i udstyr, maskiner, software mv. Tilskudsvouchers op til 250.000 kr.

Der vil være ansøgningsrunder for puljen i løbet af foråret 2022. Puljen åbner første gang den 31. januar.

SMV:Grøn: indeholder vouchers til rådgivning, kompetenceudvikling og investeringer i udstyr, maskiner mv. som understøtter jeres grønne udvikling. Tilskudsvouchers op til 250.000 kr.

Puljen åbner den 24. januar 2022.

Der er reserveret 60 mio. kr. til en GENSTART pulje til virksomheder, som er hårdt ramte af COVID-19-krisen. Dette spor afventer imidlertid udrulningen af Regeringens Omstillingspulje. Omstillingspuljens 4. runde åbner igen 8. februar. Læs mere om puljen her.

Desuden er der en reserve i Virksomhedsprogrammet på kr. 190 millioner, som vil blive udrullet, når de første puljer er ansøgt.

Midlerne fra Virksomhedsprogrammets fire spor kan søges af virksomheder over hele landet.

Kontaktoplysninger:

Erhvervshus Sydjylland

René Poulsen

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.