Programforløb

Sprog-café i Tønder – med fokus på dansk sprog og kultur

For en vellykket integration og et udviklende arbejdsliv på akademisk niveau, er gode dansk-sproglige kompetencer og grundigt kendskab til dansk kultur (og historie) en forudsætning. I Tønder er der flere ikke-danske borgere, der er ressourcestærke og akademisk interesserede i både dansk sprog og kultur.

Sprog-café i Tønder – med fokus på dansk sprog og kultur

Sprog-caféens målgruppe:
Ressourcestærke akademisk interesserede (ikke-dansk fødte) deltagere, der åbent, aktivt og i fællesskab vil arbejde hen mod at forstå og beherske dansk sprog på avanceret niveau.

Formål med deltagelse i sprog-caféen:
I et fortroligt forum, der bygger på gensidig tillid, er det formålet at lære og diskutere danske og evt. internationale problemstillinger, forstået ind i en dansk kontekst, på dansk.

Praktiske forhold:
Sprog-cafeen gennemføres i Medborgerhuset, Østergade 63A, 6270 Tønder
Lokale: Den lille café i Medborgerhuset eller hvis ændringer af lokale se opslag derom.
Tidspunkt: Onsdage kl. 17 – ca. 18.30, første gang 2. februar 2022.
Al kommunikation foregår på dansk
Pris: 10 kr. pr. gang til kaffe mv.

Eksempel på indhold pr. gang:

  • Et emne – ofte med tilhørende skriftligt materiale, som man på forhånd kan orientere sig i.
  • Debattere indholdet/ emnet
  • Perspektivere emnet i en dansk kontekst
  • Fokusere på tilhørende ord og begreber
  • Valgfri aktuel uddybende problemstilling
  • Evt. individuel problemstilling
  • Afslutning og præsentation af emnet til næste gang

Interesseret?

Hvis du, eller en du kender, matcher vores målgruppe, kan man henvende sig til os med en lille kort præsentation, så vi sammen kan drøfte mulighederne for deltagelse ud fra tilgængelige ressourcer.

Kontaktoplysninger:

Rezvan Hekmatine Zhad
Tlf. 52827259
Mail: [email protected]

Masoud Moradi
Tlf. 52811476
Mail: [email protected]

Inga Stein Michelsen
Tlf. 61794711
Mail: [email protected]

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.