Medlem til medlem

Søg om legatmidler til den grønne omstilling fra Jes Christiansens Mindefond

Nye efteruddannelser, som støttes af Jes Christiansens Mindefond, tilbydes snart til personer, som arbejder inden for det elektriske område og som har interesse i at støtte den grønne omstilling. To gange om året vil EUC Syd modtage og behandle legatansøgninger.

Søg om legatmidler til den grønne omstilling fra Jes Christiansens Mindefond

Jes Christiansens Mindefondens legatmidler støtter de personer, som er beskæftiget med elproduktion eller -distribution på ansøgningstidspunktet, hvilket f.eks. kan være elektrikere, el-installatører, voksenlærlinge eller andet. Legatmidlerne gives, så der kan komme fokus på, at personer, som arbejder inden for disse fagområder, får en efteruddannelse, som er stærk, interessant og med et grønt islæt. Samtidig skal efteruddannelserne støtte sektorkobling.

Ansøgere kan aflevere deres legatansøgning hos EUC Syd, som arrangerer en række uddannelsesforløb. De udvalgte uddannelsesforløb kommer f.eks. til at fokusere på energioptimering og energieffektivisering af relevante områder. De vil på den måde støtte den grønne omstilling. Uddannelsesforløbene vil give kursisterne en mulighed for at udvikle deres faglige profil med en efteruddannelse, som kan styrke det grønne område.

De personer, som vælger at ansøge, skal som nævnt på ansøgningstidspunktet være beskæftiget med elproduktion eller -distribution. De kan alternativt arbejde hos en virksomhed i det Sydsønderjyske område, som er knyttet til området.

EUC Syd informerer om, og indsamler to gange årligt ansøgninger til Jes Christiansens Mindefond og indstiller til legatets bestyrelse. Herefter vil ansøgere få svar.

Fakta:

Jes Christiansens Mindefond blev indstiftet af Direktør Jes Christiansen (1889 – 1962), som var en markant forkæmper for Sønderjyllands udvikling generelt og elforsyningen i Sønderjylland i særdeleshed.

Med økonomisk sans og tro på sine ingeniørers opfindsomhed lykkedes det Christiansen at drive Aabenraaværket og bygge Enstedværket trods krigens og efterkrigstidens mangel på brændsel, reservedele og maskiner.

Kontaktoplysninger:

For yderligere information:

Erik Wolff – Direktør
Sønderborg Varme
E-mail: [email protected]
Tlf.: 73 43 50 20 Mobil: 51 51 49 47

Hans Lehmann – Vice Principal
EUC Syd
E-mail: [email protected]
Tlf.: 51 31 48 48

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.