Tilbud til virksomheder

Nu kan du søge støtte, hvis din virksomhed er påvirket af Brexit

BAR pulje til LAG og FLAG områder

BAR står for Brexittilpasningsreserven og er en pulje under EU.

Formål med puljen for LAG og FLAG er at fastholde og udvikle stærke lokalsamfund ved at støtte virksomheder, lokale ildsjæle og udviklingsprojekter i LAG og FLAG-områder, som er ramt af de negative konsekvenser af Brexit.

Nu kan du søge støtte, hvis din virksomhed er påvirket af Brexit

Støtten fra Brexittilpasningsreserven afgrænses til projekter, der kan godtgøre en påvirkning af Brexit på virksomheder eller lokalsamfund, og som lever op til kravene om støtte igennem LAG-ordningen.

Den nedre grænse for ansøgning om tilskud vil være 400.000 kr.

Hvem kan søge:

  1. Små og mellemstore virksomheder der har økonomisk tab som direkte konsekvens af Brexit.
  2. Små og mellemstore virksomheder eller organisationer der ikke har et direkte tab, men som kan skabe ny omsætning og vækst i områder direkte ramt af Brexit.
  3. Små og mellemstore virksomheder, ildsjæle (juridiske personer), offentlige myndigheder eller organisationer, der skaber mere attraktive levevilkår i områder ramt af Brexit.

Hvad kan støttes:

  1. Omstilling og udvikling af virksomheder.
  2. Omstilling af produktion.
  3. Oprettelse og etablering af nye virksomheder i de berørte områder (havne mv.), som kan skabe nye arbejdspladser.
  4. Sikring af bedre levevilkår i lokalsamfund for at fastholde og tiltrække befolkning og virksomheder.
  5. Sikring af ny attraktivitet i områder, ved at skabe nyt liv, fx i havne eller i nedlagte virksomheder.

Krav:

De negative konsekvenser af Brexit skal kunne dokumenteres inden for perioden fra 1. januar 2020 til 30. juni 2022.

Se yderligere krav i vejledningen, som snart bliver offentliggjort.

Projektperioden:

Der kan kun søges til projekter, der er startet og kan afsluttes inden for perioden 1. januar 2020 til 31.  august 2023.

Der kan søges til allerede igangsatte projekter, men projektet må ikke være afsluttet inden tilsagnet om tilskud gives, forventeligt december 2022.

Hold øje med opdateringer her

Kontaktoplysninger:

Netværkscentret

 

Solveig Kappel

Koordinator LAG Haderslev-Tønder
Mobil: 2014 8609 · [email protected]

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.