Tips og tricksSkrevet: 2. februar 2023

SORTERING AF BRUGTE MATERIALER/AFFALD – SPECIELT FOR ERHVERV

Fra 1. januar 2023 skal affald sorteres i mindst 10 fraktioner. Det gælder også for erhvervsvirksomheder.

SORTERING AF BRUGTE MATERIALER/AFFALD – SPECIELT FOR ERHVERV

ER DIN VIRKSOMHED I GANG – ELLERS ER DET NU, DU SKAL SÆTTE GANG I DET.
Alt affald skal kildesorteres. Du skal sørge for, at affaldet holdes adskilt og kan afleveres, som ”ren” sortering.

KRAV – også til ERHVERVSVIRKSOMHEDER

Husholdningslignende affald skal sorteres i 10 fraktioner:

-Madaffald

-Glas

-Papir

-Mad- og drikkekartoner

-Pap

-Metal

-Plast

-Tekstilaffald

-Farligt affald

-Restaffald

Du har en opgave

Det er vigtigt, at du laver aftale med det firma, der håndterer dit affald om evt. sammenblanding af fraktionerne.
Affaldsbekendtgørelsen åbner for enkelte muligheder for sammenblanding af affaldet:

– Papir og pap
– Metal og glas
– Metal og plast
– Plast og mad- og drikkekartoner
– Metal, plast og mad- og drikkekartoner

Affaldet må ikke sammenblandes på andre måder.

Affald er fremtidens ressource
Formålet er at bruge de ressourcer, vi allerede har fået i spil. Når vi behandler affaldet med omtanke, kan det ofte indgå som ressource et andet sted.

Miljøstyrelsen har samlet nyttige informationer om affald på deres hjemmeside
Materialer til arbejdspladser (mst.dk)

Tønder Kommunes Regulativ for erhvervsaffald fortæller, hvordan du skal håndtere dit affald.
toender.dk – søg efter erhvervsaffald

Hent informationen som PDF-fil her

Har du spørgsmål?

Skriv eller ring til os.

Peter Engel-Andreasen

Peter Engel-Andreasen

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.

Tilmeld erhvervshus