NyhedSkrevet: 3. maj 2022

Senior Erhverv Sønderjylland – Tønder er klar fra d. 6. maj

SES’s formål er at medvirke til, at ikke-beskæftigede jobsøgende over 50 år opnår ordinære jobs på arbejdsmarkedet ved at skabe de bedste betingelser og vilkår for deres jobsøgning gennem egen indsats for at genvinde et godt arbejdsliv.

Senior Erhverv Sønderjylland – Tønder er klar fra d. 6. maj

Senior Erhverv Sønderjylland (SES) drives af midler fra Satspuljen – Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Hidtil har der alene været kontorer i Aabenraa og Sønderborg. Men den 6. maj 2022 åbnes også et kontor i Tønder på Alexandrinevej nr. 1, Voxeværket.

SES’s formål er at medvirke til, at ikke-beskæftigede jobsøgende over 50 år opnår ordinære jobs på arbejdsmarkedet ved at skabe de bedste betingelser og vilkår for deres jobsøgning gennem egen indsats for at genvinde et godt arbejdsliv.

For at understøtte medlemmerne i jobsøgningen tilbyder netværket løbende:

  • workshops med relevante temaer
  • deltagelse i aktivitetsgrupper
  • en landsdækkende CV-database som virksomheder uhindret og gebyrfrit kan søge i

Databasen fungerer i princippet på den måde, at den enkelte arbejdsledige – evt. med hjælp fra kontoret – f.eks. kan få indtastet interesseområde, arbejdsmæssigt samt evt. hvilke kommuner, der vil være interessante at arbejde i, CV m.v.

Virksomhederne kan – uden betaling – ligeledes få deres ledige stillinger synliggjort. Dette sker ved, at samtlige medlemmer løbende vil få meddelelse om disse ledige stillinger.

Er der sammenfald i interesseområder, knyttes kontakten mellem medlemmet og virksomheden.

SES har i øvrigt i 2021 modtaget BHJ Fondens initiativpris får at gøre en utrættelig indsats for at få arbejdsdygtige folk på 50+ tilbage på arbejdsmarkedet.

Kontoret i Tønder vil fra starten være åben mandage, onsdage og fredage mellem kl. 09.00 og 13.00.

Bemandingen vil være frivillige, der stiller sig til rådighed. Ved opstarten har 12 frivillige meldt sig til opgaven.

Ud over ovennævnte primære arbejdsområder er det også kontoret i Tønders ønske at se på aktiviteter for de, der allerede er gået på pension. Disse personer har jo en lang række ekspertiser og megen viden om deres tidligere arbejdsforhold. Samtidig kan man forestille sig, at en del af disse personer gerne vil have et midlertidigt eller deltidsarbejde, eventuelt at arbejde som vikarer inden for diverse erhverv.

Man kan også forestille sig en form for arbejdende værksted, hvor personer med indgående kendskab til ”gammel” teknologi, ældre hjælpemidler m.v. kan hjælpe til, når der opstår problemer.

Medlemskabet af foreningen er kontingentfrit.

Kontoret på Alexandrinevej 1 er – indtil videre – stillet til rådighed af Tønder Erhvervsråd, som håber på et fortsat godt samarbejde.

Fra kontorets start er Finn Sørensen indtrådt i bestyrelsen for Senior Erhverv Sønderjylland

Kontorets telefonnummer er:

88 44 62 70

Har du spørgsmål?

Skriv eller ring til os.

Amit Mozumdar

Amit Mozumdar

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.