NyhedSkrevet: 17. marts 2023

Rundbord og viden om virksomhedsprogram og tilskud til relevante virksomheder

Tønder Erhvervsråd afholder jævnligt rundbords morgenmøder med 6-8 deltagende virksomheder, hvor vi helt uformelt tager et emne op, som vi går lidt i dybden med og bliver klogere på gennem gode oplæg og diskussioner virksomhederne imellem.

Rundbord og viden om virksomhedsprogram og tilskud til relevante virksomheder

På rundbordsmødet forleden havde vi inviteret Peter Lind fra Erhvervshus Sydjylland til at gennemgå virksomhedsprogrammet SMV: Grøn og SMV: Grønne kompetencer. Det er to programmer, hvor virksomheder kan få tilskud på helt op til 300.000 kr. til investeringer og grønne kompetencer.

Få tilskud på op til 300.000 kr.

Peter Lind fra Erhvervshuset gennemgik programmet og fortalte om, hvad SMV: Grøn er, og hvordan virksomhederne kan søge ind på op til 300.000 kr. i samlet tilskud til investering og rådgivning. Det handler om virksomheder med 2-249 ansatte, som har et realistisk grønt forretningspotentiale, og som har organisatoriske & økonomiske muligheder for at realisere potentialet.

Man kan kickstarte sit grønne forretningspotentiale og opkvalificerer sine medarbejdere og/eller få tilskud til at realisere sin grønne omstilling, fx til miljømærkninger & certificeringer, nyt hard- og software og test af produkt og udstyr. Der er en kontant medfinansiering, og det er ikke muligt at få tilskud til at investere i konkrete energiomlægning.

Virksomheder er med på rundbord morgenmøderne

Det er et rigtig godt forum at være 5-7 virksomheder på et rundbordsmøde, hvor vi går lidt i dybden på relevante emner inden for fx. grøn omstilling og puljer, siger erhvervskonsulent Amit Mozumdar, Tønder Erhvervsråd. Virksomhederne er glade for den uformelle snak hen over bordet, som tager udgangspunkt i egen virksomhed, og som giver mere end et større informationsmøde.

Finn Jørgensen fra Finsø A/S deltog i mødet og var rigtig glad for at hører nærmere om puljerne og havde fokus på ressourceindsatsen for at kunne få del i SMV: grøn puljen. På investeringssiden kan man få op til 150.000 kr.,  det vil sige 25 % i tilskud til en investeringsudgift på max 600. 000 kr., og på rådgivningssiden skal man selv afholde en kontant medfinansiering på 50 %.

Selve ansøgningen er nem at tilgå, idet man skal svare på en række spørgsmål, hvor man efterfølgende godkendes efter et pointsystem.

Peter Lind fra Erhvervshus Sydjylland sluttede diskussionen af med information om vækstpilot-ordningen, hvor virksomhederne kan få tilskud til ansættelse af en fagkompetent person eller en ACér, fx en studerende som har afsluttet sin uddannelse. Der gives løntilskud på 50 % af omkostningerne i 6 måneder, dog max 90.000 kr. i alt.

Har du spørgsmål?

Skriv eller ring til os.

Amit Mozumdar

Amit Mozumdar

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.

Tilmeld erhvervshus