Erhvervslivets Prisuddeling

Tønder Erhvervsråd, Ungeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har tradition for hvert år at hædre Tønder Kommunes erhvervsliv ved at uddele priser til virksomheder eller personer, der yder en særlig indsats gennem en stor prisuddelingsfest i november måned, hvor virksomheder fra hele kommunen inviteres til at deltage.

Priserne, der bliver uddelt, er: Erhvervsprisen, Iværksætterprisen og Initiativprisen.

Prisuddelingen er blevet afholdt hvert år siden 2015 under navnet “Awardshow”, men nu har Tønder Erhvervsråd valgt at ændre navnet til “Erhvervslivets Prisuddeling”. Dette gør vi for at understrege, at denne prisuddeling er for at hylde erhvervslivet, og vi synes, at der er masser dele af erhvervslivet i Tønder Kommune, der fortjener at blive hyldet.

I 2020 prøvede Tønder Erhvervsråd en helt ny måde at uddele priser på. I stedet for Awardshowet blev der afholdt  Award week i uge 48, som man kunne følge virtuelt. I 2021 var vi igen klar til at kunne mødes fysisk og holde en brag af en hyldestfest til erhvervslivet. Dette gentog vi selvfølgelig i 2022, hvor alle virksomheder i Tønder Kommune kunne deltage og give deres skulderklap til erhvervslivet.

I 2022 afholdtes arrangementet d. 29. november i Skærbækcentret.

Erhvervsprisen:

Erhvervsprisen overrækkes til en virksomhed fra det lokale erhvervsliv i Tønder Kommune, der har udmærket sig særligt i året, der er gået, og som aktivt er med til at bidrage til skabelsen af vækst, visioner og innovation. Virksomheden tør at forny sig og lader sig ikke begrænse af, hvad man gjorde men tør at skabe værdi ved at tænke nyt, tør at have visionen omkring vækst og tør at sætte overlæggeren højt og gøre en forskel for lokalområdet.

Prisens formål er at sætte fokus på de virksomheder, der gør en ekstra indsats i forhold til skabelsen af vækst og engagement i det lokale erhvervsliv.

Alle kan indstille virksomheder til prisen. Indstillingerne kan komme fra kunder, kolleager, samarbejdspartnere, eller andre i den nomineredes netværk. Virksomheder, der ikke er medlem i Tønder Erhvervsråd, kan godt indstilles til erhvervsprisen, og alle virksomheder uanset størrelse eller branche kan indstilles.

I 2022 sponsoreres Erhvervsprisen’22 af Sydbank Tønder

Iværksætterprisen:

Iværksætterprisen tildeles en virksomhed, der har haft modet til at etablere virksomhed eller har overtaget en virksomhed i Tønder Kommune inden for de 3 seneste kalenderår, og som har udmærket sig positivt inden for iværksætteriets ædle kunst.

Prisen uddeles til den iværksætter, som har udvist bemærkelsesværdigt engagement og initiativ, og er med til at fremme iværksætterkulturen i kommunen. Virksomheden er en igangsætter, der måske ikke altid kun har egen vinding for øje, men tænker i helheder og har overskud til at gøre noget, der er til gavn for fælleskabet.

Virksomheden er en rollemodel, der med sit eksempel og drivkraft kan være med til at skubbe ligesindede ud over rampen og i gang med iværksætterdrømmen. Personen/virksomheden viser vovemod og besidder et innovativt mind-set, der er med til at drive virksomheden mod succes.

Alle kan indstille virksomheder til prisen. Indstillingerne kan komme fra kunder, kolleager, samarbejdspartnere, eller andre i den nomineredes netværk. Virksomheder, der ikke er medlem i Tønder Erhvervsråd, kan godt indstilles til erhvervsprisen, og alle virksomheder uanset størrelse eller branche kan indstilles.

I 2022 sponsoreres Iværksætterprisen’22 af Norlyk Distillery, Marsk Camp og Toksvig Rådgivning

 

Initiativprisen:

Årets Initiativpris gives til en virksomhed, organisation eller enkeltperson, som i det forgangne år har ydet et ekstraordinært initiativ, som forventeligt vil medføre en positiv udvikling for Tønder Kommune og/eller branding af Tønder Kommune. Prisens formål er at sætte fokus på de virksomheder, som har gjort en ekstraordinær indsats, dels i egen virksomhed og dels for lokalområdet.

Fra 2022 vil Initiativprisen være tematiseret og i år er temaet “Grøn Omstilling”

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.

Tilmeld erhvervshus