NyhedSkrevet: 29. juni 2022

NY FAGLIGHEDER HOS ARKKON I TØNDER

Gennem længere tid har ARKKON arkitekter haft fokus på et kompetenceløft og udvikling af firmaet med det mål at være rustet til fremtiden samt de nye krav, som påvirker alle som bygger – enten man er bygherre, rådgiver eller håndværker/entreprenør.

NY FAGLIGHEDER HOS ARKKON I TØNDER

Ny brandrådgiver

Siden 1. januar 2020 har byggebranchen oplevet en stramning af krav omkring brandforhold i forhold til byggesager, hvilket har medført en helt nye ”rolle” blandt byggefolk og rådgivere – nemlig certificeret brandrådgiver.

Denne specielrolle har en vigtig funktion i fremtidens byggesagsbehandling, hvor man uden de nødvendige start-og sluterklæringer ikke kan få sin byggesag behandlet. Dette har medført et pres og efterspørgsel i branchen – hvor en række firmaer ”opruster” for at kunne levere de nødvendige ydelser.

Dette er nu også nået til Tønder, hvor ARKKON arkitekter nu vil kunne tilbyde denne vigtige form for rådgivning lokalt i området. Ejer og arkitekt Uwe Nielsen har efter et halvt års intensivt forløb gennemgået og bestået eksamen som ”Certificeret brandrådgiver” i brandklasse 2 (BK2). ARKKON arkitekter kan derfor nu tilbyde den nødvendige brandrådgivning i al form for byggeri i Tønder og omegn fra starterklæring, brandteknisk rådgivning, udarbejdelse af de nødvendige dokumenter mv. og frem til sluterklæring og aflevering.

Nye krav fra 2023

Krav til udledning af CO2 forbrug vil løbende blive strammet og allerede i 2023 indføres CO2-krav til nybyggeri i bygningsreglementet, gældende for bygninger over 1.000 kvadratmeter. For nybyggeri generelt vil dette også så gøre sig gældende fra 2025 og der vil fremover løbende blive stillet nye krav til fremtidigt byggeri. Dette vil ramme alle bygherrer – store som små – offentlige og private.

De kommende krav til bæredygtighed i byggeri kræver både nytænkning, kreativitet, omtanke og ikke mindst nye vaner i forbindelse med samarbejdet. Vi skal alle fremover tænke anderledes i byggeri og i valg af materialer, som holder længere, som kan bruges igen og igen, og materialer som har begrænset udledning af CO2 i produktionen samt i byggeprocessen. Genanvendelse af materialer kan i den forbindelse komme til at spille en ny afgørende rolle i fremtidens byggeri.

Bæredygtighedskrav skrives ind i Bygningsreglementet

Flere og flere efterspørger bæredygtigt byggeri og dette er ARKKON arkitekter også opmærksom på. Derfor har firmaet oprustet med tilføjelse af nye kompetencer – for kunne imødegå fremtiden de krav der stilles fremover.

Den nye strategi for bæredygtigt byggeri skal understøtte en langsigtet og helhedsorienteret omstilling af byggeprojekter. Målet er at begrænse byggeriets klimapåvirkninger og ressourceforbrug, samtidig med det skal fremme udviklingen af bæredygtige løsninger, som der tydeligvis er stor efterspørgsel på.

Tanken omkring bæredygtigt byggeri indebærer blandt andet initiativer, som går på klimavenligt byggeri, holdbare bygninger af høj kvalitet og helhedsvurderinger ved renoveringer. Samtidig er målet ligeledes at mindske nedrivning af bygninger af god arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet.

Ny bæredygtighedsrådgiver

ARKKON arkitekter ser det som en nødvendighed at bidrage og påtage et medansvar i forbindelse med ”den grønne omstilling” og vi har derfor også opgraderet firmaet på dette område. Arkitekt Johnny Müller bestod i marts måned eksamen som ”certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri” (CRBB) – og dermed er ARKKON arkitekter også klar til at rådgive nye og gamle kunder på dette område.

Har du spørgsmål?

Skriv eller ring til os.

Peter Engel-Andreasen

Peter Engel-Andreasen

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.