NyhedOpdateret: 13. juli 2022

Fra verdensmål til hverdagsmål – workshopforløb

Tønder Erhvervsråd leder efter virksomheder til deltagelse i workshopforløbet “fra verdensmål til hverdagsmål”. Workshopforløbet foregår i samarbejde med Haderslev Erhvervsråd og MG-Udvikling og drejer sig om, at gøre FNs klimamål omhandlende grøn omstilling spiselige og konkrete for lokale virksomheder.

Fra verdensmål til hverdagsmål – workshopforløb

10 virksomheder fra Tønder Kommune efterlyses til deltagelse i workshopforløbet “fra verdensmål til hverdagsmål”, som tager fat på FNs overordnede verdensmål og gør dem konkrete og tilgængelige. På forløbet bliver der sat fokus på, hvad man som virksomhed helt konkret kan gøre for at efterleve de stigende krav ifm. bæredygtighed og grøn omstilling.

FNs verdensmål består af 17 forskellige overordnede mål (læs mere om dem her), og grøn omstilling dækker flere af disse med forskellige overlap.

Mål nr. 13 handler om klimaindsatsen og vil være et af fokusområderne i workshopforløbet.

“Fra verdensmål til hverdagsmål” går overordnet ud på følgende:

  • Skabe oplysning om, engagement i og ejerskab over Verdensmålene
  • Sikre samarbejder i hele landet og partnerskaber på tværs af sektorer​
  • Inspirere til og skabe bevidsthed om bæredygtige investeringer
  • Fremme og understøtte forandring af vaner, adfærd og produktion.

I denne forbindelse har Tønder Erhvervsråd valgt at kigge nærmere på bæredygtighed, og hvordan lokale virksomheder kan implementere forskellige tiltag i deres virksomhed gennem  workshops med konkrete værktøjer, 1:1 sparring og aktuel viden og information.

Forløbet består af 4 workshops fra september til december og har til formål at gøre det lettere for virksomheder at få gjort de store verdensmål spiselige og opnåelige.

Med mere og mere fokus på bæredygtighed i erhvervslivet og udsigt til strengere krav for virksomhederne, mener Tønder Erhvervsråd derfor, det er vigtigt at tilbyde SMV’erne en tilgængelig måde at efterkomme målene på og lære at implementere dem i hverdagen.

Erhvervskonsulent, Amit Mozumdar, fortæller:

Fra verdensmål til hverdagsmål handler om, at man som virksomhed deltager i et struktureret og kvalitetsmæssigt forløb, hvor man får bearbejdet egne målsætninger. Virksomhederne får et værktøj, hvor man kan arbejde med fx den grønne omstilling på en enkelt og nem måde, og erfaringer med “fra verdensmål til hverdagsmål” viser, at der arbejdes med  adfærdsændring med fokus på, hvad man som virksomhed selv kan gøre og derefter får det gjort.

Rent lavpraktisk vil der blive taget udgangspunkt i hver af de 10 virksomheder, hvor forløbet vil blive tilpasset deres strategi og hverdag. Der vil være fokus på, hvordan de hver især kan implementere verdensmålene og gøre dem til hverdagsmål på et overskuelig måde. Derudover vil der også være fokus på adfærdsændringer således, at man slutter med konkrete værktøjer, der medfører en letter tilgang til bibeholdelse af de tillærte ændringer.

Helt konkret får virksomhederne følgende ud af forløbet:

  • Virksomheden får hjælp til at bearbejde og fastlægge konkrete mål på et verdensmål, fx. bæredygtig energi
  • Virksomheden arbejder med konkrete aktiviteter, som nedsætter udgifterne væsentligt fx. etablering af solceller, timer og sensor på lys, forøgelse af andelen på vedvarende energi, installering af varmepumper, fordobling af energieffektivitet m.v.
  • Virksomheden får fastlagt aktivitetsplaner om, hvad virksomheden selv kan gøre, fx. ændre/justere køb af energi til grøn energi på elselskabet.
  • Virksomheden får mulighed for at arbejde med ansvarlig forbrug og produktion, fx. reducering af affaldsmængder og implementering af cyklus for bortafskaffelse etc.
  • Virksomheden han markedsføre sig i forhold til fx. grøn omstilling, og hvad man konkret har gjort og gør.

På denne måde håber Tønder Erhvervsråd at hjælpe lokale virksomheder med at kickstarte fokusset på bæredygtighed på en overskuelig måde hos – i første omgang – 10 lokale virksomheder. Her slipper virksomhederne nemlig for selv at opsøge viden, kurser og betale store summer for undervisning. Workshopforløbet koster 20.000 kr. pr. virksomhed, men de deltagende slipper med at betale en andel på 3.500 kr. for hele forløbet, der starter d. 5. september og fortsætter frem til december.

Du kan læse flere detaljer om workshopforløbet her.

Hvis du er interesseret i at deltage i workshopforløbet, kan du udfylde denne tilmeldingsformular og sende til Amit Mozumdar, eller du kan kontakte Amit for at høre mere her.

Har du spørgsmål?

Skriv eller ring til os.

Amit Mozumdar

Amit Mozumdar

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.