Workshoponsdag den 17. aug. 2022 Kl. 8:30, Tønder

Mål og retning for reduktion af CO2 på transport og mobilitetsområdet

Vil du være med til at sætte mål og retning for reduktion af CO2 på transport og mobilitetsområdet?

Tønder Kommune  og landets øvrige kommuner deltager i DK2020, som er et fælles initiativ taget af Regeringen og RealDanmark. Initiativet skal sikre, at vi lokalt bakker op om Paris aftalen og Danmarks nationale målsætning om at gøre Danmark CO2 neutral inden 2050 ved  at vi i partnerskab laver en klimahandleplan, der sikrer, at vi når i mål.

Mål og retning for reduktion af CO2 på transport og mobilitetsområdet

Kommunalbestyrelsen har opsat delmål på 70% reduktion af udledningen, der ikke stammer fra landbrug og 55% reduktion af udledningen, der stammer fra landbrug inden 2030

Det er en meget stor opgave, som ingen kan løse alene. Og Tønder Kommune kan da heller ikke isoleret set ikke løse opgaven alene, da kommunen som virksomhed kun står for 2-3% af den samlede CO2 udledning i vores område. Helt konkret består opgaven derfor i at udarbejde en klimahandleplan, som opstiller mål og aftaler for, hvordan vi løser opgaven i fællesskab.

I Tønder Kommune har vi opdelt opgaven i fire spor, som alle er helt centrale for, hvordan vi får løst opgaven. De fire spor er

·         Energi

·         Landbrug og anden arealanvendelse

·         Klimatilpasning

·         Mobilitet

Hertil kommer, at kommunen også internt arbejder med emnet.

For hvert område inviteres til og nedsættes arbejdsgrupper, som skal arbejde med og komme med forslag til CO2 reduktionen.

Et meget væsentligt område er ”mobilitet” som først og fremmest omfatter reduktion af CO2 for vejtransport, jernbane, søtransport og lufttransport. For at tage fat på opgaven ønsker vi at nedsætte en arbejdsgruppe med fokus på erhvervslivets bidrag til reduktion af CO2 indenfor transportområdet.

Vi inviterer derfor til deltagelse i denne arbejdsgruppe om mobilitet.

Praktisk

Arbejdsgruppen er sat til at mødes fire gange i løbet af 2. halvdel af 2022

·         Onsdag den 17. august kl 8.30-10.30

·         Torsdag den 1. september 8.30-10.30

·         Onsdag den 12. oktober 8.30-10.30

·         Mandag den 7. november  14.00-16.00

Tidspunkter kan naturligvis ændres efter behov. Møderne forventes afholdt på Rådhuset i Tønder, men også dette kan ændres, hvis der er ønske om det. Dagsorden udsendes ugen før mødet.

Vi ser frem til at høre fra dig og håber, at du har mulighed for at vende tilbage på [email protected] senest fredag den 5. august.

Du kan evt. finde yderligere information på dette link. Vores egen hjemmeside er desuden under opbygning og ses på dette link.

 

Tid og sted

  • Wegners Plads 2, 6270 Tønder
  • onsdag den 17. aug. 2022 Kl. 8:30

Mål og retning for reduktion af CO2 på transport og mobilitetsområdet

Wegners Plads 2, 6270 Tønder

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.