Eventmandag den 25. okt. 2021 Kl. 16:00, Tønder

Infrakstrukturkonference

Konference på ECCO centeret

Infrakstrukturkonference

Praktisk

Hovedemner

Erhvervslivets transportbehov
● Godsbefordring
● Personbefordring
● Vejnet / jernbane
● Motorvej/A11/A25

Mobilitet i landdistrikter
● Kollektiv trafik
● Samkørsel og andre mobilitetsløsninger
● Cykelstier

Ungdommens mobilitetsbehov
● Befordring uddannelse
● Befordring fritidsaktiviteter
● Uddannelsesinstitutionernes konkurrencesituation

Følgende skal afdækkes under de enkelte hovedemner:
Hvilke behov er der – skal ses i sammenhæng med bæredygtighed
Hvilke infrastruktur og mobilitetsløsninger kan understøtte behovene
Hvordan udnyttes de muligheder der opstår ved ny infrastruktur og mobilitetsløsninger

Program

16:00 – 17:30 Indledende oplæg

• Velkomst v/ borgmester Henrik Frandsen
• Transportminister Benny Engelbrecht om regeringens planer for infrastruktur – virtuelt
• Erhvervslivets mobilitetsbehov (Tommy Seeberg – Vice President Hydro Extrusions)
• Vej- og jernbaneplaner syd for grænsen og grænseoverskridende (Thede Boysen – Ministerium
für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus – Land Schleswig-Holstein)
• Mobilitet i landdistrikter (kommer senere)

17:30 – 18:30 Deltagerne opdeles i 3 grupper, et til hvert
hovedemne
Gruppedrøftelsen indledes med et kort inspirationsoplæg
• Erhvervslivets transportbehov – (Tommy Seeberg – Vice President Hydro Extrusions)
• Mobilitet i landdistrikter – (kommer senere)
• Ungdommens mobilitetsbehov – (direktør Carsten Eriksen, Det Blå Gymnasium)

18:30 – 18:45 PAUSE

18:45 – 19:30 Opsamling af hovedkonklusioner fra de enkelte grupper
– panel med oplægsholderne.

 

Tilmelding senest mandag den 18. oktober til email [email protected]

Tid og sted

  • Ecco Alleen 4, 6270 Tønder
  • mandag den 25. okt. 2021 Kl. 16:00

Infrakstrukturkonference

Ecco Alleen 4, 6270 Tønder

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.