NyhedSkrevet: 6. juli 2022

EUC Syds bestyrelse byder nye medlemmer velkommen

EUC Syd har netop budt nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og er blevet udvidet med et medlem til 14. Den nye bestyrelse har nu afholdt konstituerende bestyrelsesmøde på skolen.

EUC Syds bestyrelse byder nye medlemmer velkommen

EUC Syd har fået ny bestyrelse, som skal fortsætte den gode udvikling på skolen. EUC Syd er nemlig kendt for sit solide samarbejde med det lokale arbejdsmarked, og de nye stærke profiler skal være med til at styrke dette fokus.

Udskiftningen betyder et velkommen til en ny næstformand, Bukhard Winski, Head of HR DK Services hos Danfoss. Burkhard ser frem til det strategiske arbejde i bestyrelsen, og fokusset på den gode uddannelse. Burkhard Winski fortæller:

Jeg glæder mig til at komme i gang med bestyrelsesarbejdet og være med til at sikre, at de mange elever får de bedst mulige uddannelser og egenskaber, som passer til arbejdsmarkedet i dag og i fremtiden.

Et af de nye medlemmer, Vibeke Høy Worm, Kontorchef, Rektorsekretariatet på SDU, indtager desuden en ny plads og udvider dermed bestyrelsen fra 13 til 14 medlemmer. Skolens bestyrelse består derfor nu af otte medlemmer, som repræsenterer arbejdsgiver og -tager, ét medlem udpeget af kommunerne i Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg, ét medlem særudpeget fra universitet, to medarbejderrepræsentanter, samt to elevrepræsentanter.

Udover den nye næstformand, Burkhard, blev tre eksterne bestyrelsesmedlemmer budt velkommen. Her er tale om Søren Leerskov Rasmussen, Adm. Direktør hos Bo Michelsen A/S, Jonas Andreasen, Produktionschef ved KVM-Genvex A/S, og Jesper Sibbesen, CFO ved Hansen & Søn A/S Tricolore. I denne omgang blev tre personer med deres daglige gang på EUC Syd desuden valgt ind, nemlig en ny medarbejderrepræsentant, Christina Ackerman, og to elevrepræsentanter, Ida Fink Christensen og Noah Dirksen. Vibeke Høy Worm udtaler:

Jeg glæder over, at jeg kan være med til også at sætte fokus på den gymnasiale del af EUC Syd. Jeg vil gerne bidrage til at sikre sammenhængen og samspillet mellem gymnasiet og de videregående uddannelser. Vi skal nemlig sikre, at eleverne får den bedst mulige overgang fra EUC Syds gymnasier til de videregående uddannelser.

Bestyrelsesmedlemmerne er vigtige for EUC Syd. Gennem bestyrelsen er arbejdsmarkedet bredt repræsenteret, så EUC Syds arbejde bedst muligt kan sikre eleverne og deres uddannelse. Samtidig sikrer det en bred fokus på den grønne udvikling.

Har du spørgsmål?

Skriv eller ring til os.

Amit Mozumdar

Amit Mozumdar

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.