NyhedSkrevet: 28. juli 2022

Brexit pulje til LAG og FLAG områder

Har Brexit haft negative konsekvenser for din virksomhed, kan du søge midler fra ny pulje

Brexit pulje til LAG og FLAG områder

Formål med puljen er at fastholde og udvikle stærke lokalsamfund ved at støtte virksomheder, lokale ildsjæle og udviklingsprojekter i LAG og FLAG-områder, som er ramt af de negative konsekvenser af Brexit.

Støtten fra Brexit-reserven afgrænses til projekter, der kan godtgøre en påvirkning af Brexit på virksomheder eller lokalsamfund, og som lever op til kravene om støtte igennem LAG-ordningen.

De negative konsekvenser af Brexit skal kunne dokumenteres jf. afsnit 2.6.1 inden for perioden fra 1. januar 2020 til 30. juni 2022.

Puljen udspringer af den politiske aftale af 16. december 2021 om udmøntning af Brexit-reserven til fiskerisektoren, punkt 7:

”Aftaleparterne ønsker at fastholde fokus på balancen mellem land og by. Der afsættes derfor midler til indsatser, der understøtter virksomheder, lokale ildsjæle og udviklingsprojekter i kyst- og landområder (7). Midlerne udmøntes under de Lokale aktionsgrupper (LAG). Støtten fra Brexit-reserven afgrænses til projekter, der kan godtgøre en påvirkning af Brexit på virksomheder og lokalsamfund.”

I henhold til aftalen er der afsat 30 mio. kr. til ordningen.

Hold øje med denne hjemmeside, som løbende bliver opdateret: https://livogland.dk/stoettemuligheder/brexit-ordning-for-lag-og-flag-omraader

Har du spørgsmål?

Skriv eller ring til os.

Peter Engel-Andreasen

Peter Engel-Andreasen

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.