NyhedSkrevet: 5. maj 2021

Aktuel information om slutafregningen af Covid-19-kompensation

Erhvervsstyrelsen er i fuld gang med at slutafregne den økonomiske kompensation, som virksomheder, selvstændige og freelancere har fået udbetalt inden for udvalgte kompensationsordninger og perioder i 2020. De 130.000 virksomheder, som har modtaget kompensation under disse ordninger, skal indberette deres dokumentation for kompensationen senest 30. juni 2021. Bemærk, at fristen tidligere var 31. maj. Den nye frist gælder alle virksomheder.

Aktuel information om slutafregningen af Covid-19-kompensation

Selv om fristen er et stykke ude i fremtiden, er det en god ide at være i god tid med sin indberetning. Du kan her læse mere om, hvilke fordele en virksomhed har af at indberette sin dokumentation hurtigt. For nogle virksomheder kan det måske være en udfordring at få taget hul på indberetningen. Til dem har styrelsen en række tilbud med hjælp til at komme i gang, fx vejledningsvideoer og webinarer.

Fakta om slutafregning

Kompensationsordningerne er et sikkerhedsnet, der i løbet af meget kort tid blev spændt ud under virksomheder, selvstændige og freelancere i den helt ekstraordinære situation med Covid-19-restriktioner. Slutafregningen sikrer, at virksomhederne modtager den kompensation, de er berettiget til, ud fra de politisk besluttede kriterier.

Med dokumentationen fra virksomhederne foretager Erhvervsstyrelsen en slutafregning, der afgør, om virksomhederne eventuelt skal tilbagebetale penge eller have udbetalt yderligere kompensation.

Læs mere på Virksomhedsguiden: virksomhedsguiden.dk/slutafregning.

Den aktuelle slutafregning
Senest 30. juni 2021 skal virksomheder indberette dokumentation for udbetalt kompensation fra følgende ordninger inden for de angivne perioder:

  • Kompensation for udgifter til faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020
  • Kompensation udbetalt til selvstændige og freelancere fra 9. marts til 31. august 2020
  • Lønkompensation udbetalt til virksomheder fra 9. marts frem til d. 29. august 2020.

De berørte virksomheder, selvstændige og freelancere får besked direkte i deres Digital Post om slutafregning. Kompensation udbetalt efter ovenstående perioder slutafregnes på et senere tidspunkt. Det er muligt at få en afdragsordning, hvis virksomheden skal tilbagebetale 10.000 kr. eller mere.

Har du spørgsmål?

Skriv eller ring til os.

Peter Engel-Andreasen

Peter Engel-Andreasen

Tilmeld dig erhvervsnews

Få vores aktuelle tilbud, informationer og erhvervsrelaterede nyheder fra dit lokale erhvervsliv, når du tilmelder dig ERHVERVSNEWS.